Ukoliko smo zadovoljni životom ne bismo smeli biti nezadovoljni smrću – jer oboje dolaze iz ruke jednog Gospodara.


ukoliko-smo-zadovoljni-ivotom-ne-bismo-smeli-biti-nezadovoljni-smru-jer-oboje-dolaze-iz-ruke-jednog-gospodara
mikelanđelo buonarotiukolikosmozadovoljniživotomnebismosmelibitinezadovoljnismrćujerobojedolazeizrukejednoggospodaraukoliko smosmo zadovoljnizadovoljni životomživotom nene bismobismo smelismeli bitibiti nezadovoljninezadovoljni smrćusmrću –– jerjer obojeoboje dolazedolaze iziz rukeruke jednogjednog gospodaraukoliko smo zadovoljnismo zadovoljni životomzadovoljni životom neživotom ne bismone bismo smelibismo smeli bitismeli biti nezadovoljnibiti nezadovoljni smrćunezadovoljni smrću –smrću – jer– jer obojejer oboje dolazeoboje dolaze izdolaze iz rukeiz ruke jednogruke jednog gospodaraukoliko smo zadovoljni životomsmo zadovoljni životom nezadovoljni životom ne bismoživotom ne bismo smeline bismo smeli bitibismo smeli biti nezadovoljnismeli biti nezadovoljni smrćubiti nezadovoljni smrću –nezadovoljni smrću – jersmrću – jer oboje– jer oboje dolazejer oboje dolaze izoboje dolaze iz rukedolaze iz ruke jednogiz ruke jednog gospodaraukoliko smo zadovoljni životom nesmo zadovoljni životom ne bismozadovoljni životom ne bismo smeliživotom ne bismo smeli bitine bismo smeli biti nezadovoljnibismo smeli biti nezadovoljni smrćusmeli biti nezadovoljni smrću –biti nezadovoljni smrću – jernezadovoljni smrću – jer obojesmrću – jer oboje dolaze– jer oboje dolaze izjer oboje dolaze iz rukeoboje dolaze iz ruke jednogdolaze iz ruke jednog gospodara

Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Ukoliko hoćemo da nanesemo bol nekom čoveku, to treba biti učinjeno sa takvom ozbiljnošću da se ne bismo bojali njegove kasnije osvete. -Nikolo Makijaveli
ukoliko-hoemo-da-nanesemo-bol-nekom-oveku-to-treba-biti-uinjeno-takvom-ozbiljnou-da-se-ne-bismo-bojali-njegove-kasnije-osvete
Ne bismo smeli tretirati živa bića kao što tretiramo cipele ili kućne potrepštine koje kada se pohabaju jednostavno odbacimo. -Plutarh
ne-bismo-smeli-tretirati-iva-bia-kao-to-tretiramo-cipele-ili-kune-potreptine-koje-kada-se-pohabaju-jednostavno-odbacimo
Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-su-hrabriji-pred-smru-nego-pred-ivotom
Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe. -Tomas Edison
kada-bismo-uinili-sve-stvari-koje-smo-u-stanju-uiniti-zadivili-bismo-sami-sebe
Mnogi naši vršnjaci hteli su da idu u rat ali nisu smeli. I dogodilo se ono što se često događa: Danas pamte samo da su hteli, a zaboravili su da nisu smeli. -Duško Radović
mnogi-nai-vrnjaci-hteli-su-da-idu-u-rat-ali-nisu-smeli-i-dogodilo-se-ono-to-se-esto-dogaa-danas-pamte-samo-da-su-hteli-a-zaboravili-su-da-nisu-smeli