Ukoliko ste realni, najverovatnije je da pratite put ka mediokritetu.


ukoliko-ste-realni-najverovatnije-da-pratite-put-ka-mediokritetu
vil smitukolikosterealninajverovatnijedapratiteputkamediokritetuukoliko steste realninajverovatnije jeje dada pratitepratite putput kaka mediokritetuukoliko ste realninajverovatnije je daje da pratiteda pratite putpratite put kaput ka mediokritetunajverovatnije je da pratiteje da pratite putda pratite put kapratite put ka mediokritetunajverovatnije je da pratite putje da pratite put kada pratite put ka mediokritetu

Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka, onda niste mudriji nego što ste bili na početku. -Napoleon Hil
ukoliko-ne-znate-koji-su-uzroci-vaih-greaka-onda-niste-mudriji-nego-to-ste-bili-na-poetku
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar