Ukoliko uvek budeš stavljao ograničenja na ono što radiš, fizička ili bilo koja druga, ta ograničenja će se proširiti i na tvoj rad i tvoj život. Ne postoje ograničenja. Postoje samo nivoi na kojima ne smeš ostati, nego moraš nastaviti.


ukoliko-uvek-bude-stavljao-ogranienja-na-ono-to-radi-fizika-ili-bilo-koja-druga-ogranienja-e-se-proiriti-i-na-tvoj-rad-i-tvoj-ivot-ne-postoje
brus liukolikouvekbudestavljaoograničenjanaonotoradifizičkailibilokojadrugaćeseproirititvojradživotnepostojeograničenjapostojesamonivoikojimanesmeostatinegomoranastavitiukoliko uvekuvek budešbudeš stavljaostavljao ograničenjaograničenja nana onoono štošto radišfizička iliili bilobilo kojakoja drugata ograničenjaograničenja ćeće sese proširitiproširiti ii nana tvojtvoj radrad ii tvojtvoj životne postojepostoje ograničenjapostoje samosamo nivoinivoi nana kojimakojima nene smešsmeš ostatinego morašmoraš nastavitiukoliko uvek budešuvek budeš stavljaobudeš stavljao ograničenjastavljao ograničenja naograničenja na onona ono štoono što radišfizička ili biloili bilo kojabilo koja drugata ograničenja ćeograničenja će seće se proširitise proširiti iproširiti i nai na tvojna tvoj radtvoj rad irad i tvoji tvoj životne postoje ograničenjapostoje samo nivoisamo nivoi nanivoi na kojimana kojima nekojima ne smešne smeš ostatinego moraš nastaviti

Naša jedina ograničenja su ona koja stvorimo u našim umovima. -Napoleon Hil
naa-jedina-ogranienja-su-ona-koja-stvorimo-u-naim-umovima
Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti. -Nik Vujičić
najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena
Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj. -Nemačka poslovica
do-pete-godine-dete-tvoj-gospodar-do-desete-tvoj-sluga-od-desete-do-petnaeste-tvoj-saveznik-a-zatim-postaje-tvoj-prijatelj-ili-neprijatelj
Iskustvo je oduvijek pokazivalo da svaki čovjek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrijebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naiđe na ograničenja. -Monteskje
iskustvo-oduvijek-pokazivalo-da-svaki-ovjek-koji-ima-vlast-u-rukama-ima-i-predispozicije-da-zloupotrijebi-on-e-ii-toliko-daleko-sve-dok-ne-naie-na