Ukoliko vam ikada nešto zatreba, nemojte oklevati da to prvo zatražite od drugih.


ukoliko-vam-ikada-neto-zatreba-nemojte-oklevati-da-to-prvo-zatraite-od-drugih
kurt kobejnukolikovamikadanetozatrebanemojteoklevatidatoprvozatražiteoddrugihukoliko vamvam ikadaikada neštonešto zatrebanemojte oklevatioklevati daprvo zatražitezatražite odod drugihukoliko vam ikadavam ikada neštoikada nešto zatrebanemojte oklevati dada to prvoprvo zatražite odzatražite od drugihukoliko vam ikada neštovam ikada nešto zatrebaoklevati da to prvoda to prvo zatražiteprvo zatražite od drugihukoliko vam ikada nešto zatrebanemojte oklevati da to prvooklevati da to prvo zatražiteda to prvo zatražite od

Ženite se u svakom slučaju. Ukoliko vam je žena dobra, bićete zauvek srećni. Ukoliko nije, postaćete filozof. -Sokrat
enite-se-u-svakom-sluaju-ukoliko-vam-ena-dobra-biete-zauvek-sre-ukoliko-nije-postaete-filozof
Ukoliko si ikada sanjao da me možeš pretući bolje ti je da se probudiš i izvineš. -Muhamed Ali
ukoliko-ikada-sanjao-da-me-moe-pretui-bolje-ti-da-se-probudi-i-izvine
Svaki čovek mora prvo u sebi da potraži značenje života. To nije nešto što se otkriva, već nešto što se oblikuje. -Antoan de Sent Egziperi
svaki-ovek-mora-prvo-u-sebi-da-potrai-znaenje-ivota-to-nije-neto-to-se-otkriva-ve-neto-to-se-oblikuje
Ukoliko zaista vidim dalje od drugih ljudi, to je zato što stojim na ramenima divova. -Isak Njutn
ukoliko-zaista-vidim-dalje-od-drugih-ljudi-to-zato-to-stojim-na-ramenima-divova
Naučiću ja jednom, da volim sa pola srca kao ti… Onako usput… Da dolazim kad mi nešto zatreba, da me nema kada sam najpotrebnija… Da u ...
nauiu-ja-jednom-da-volim-pola-srca-kao-ti-onako-usput-da-dolazim-kad-mi-neto-zatreba-da-me-nema-kada-sam-najpotrebnija-da-u