Ukoliko voliš život ne smeš traćiti vreme, zato što je život sačinjen od vremena.


ukoliko-voli-ivot-ne-sme-traiti-vreme-zato-to-ivot-injen-od-vremena
bruce leeukolikovoliživotnesmetraćitivremezatotosačinjenodvremenaukoliko volišvoliš životživot nene smešsmeš traćititraćiti vremezato štošto jeje životživot sačinjensačinjen odod vremenaukoliko voliš životvoliš život neživot ne smešne smeš traćitismeš traćiti vremezato što ješto je životje život sačinjenživot sačinjen odsačinjen od vremenaukoliko voliš život nevoliš život ne smešživot ne smeš traćitine smeš traćiti vremezato što je životšto je život sačinjenje život sačinjen odživot sačinjen od vremenaukoliko voliš život ne smešvoliš život ne smeš traćitiživot ne smeš traćiti vremezato što je život sačinjenšto je život sačinjen odje život sačinjen od vremena

Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.Voliš li život? Onda nemoj tratiti vreme jer je od vremena sastavljen život.Ukoliko uvek budeš stavljao ograničenja na ono što radiš, fizička ili bilo koja druga, ta ograničenja će se proširiti i na tvoj rad i tvoj život. Ne postoje ograničenja. Postoje samo nivoi na kojima ne smeš ostati, nego moraš nastaviti.Onaj koji se opredelio za život duha, treba da se kloni dve krajnosti. Jedna je život posvećen zadovoljstvima i uživanjima, što je nisko, neplemenito i nekorisno. Druga je život izložen mučenjima, što je ružno, nedostojno i nekorisno. Oslobođeni se udaljio od obe krajnosti zato što je otkrio pravi put koji vodi saznanju, velikoj mudrosti, uzvišenosti, unutarnjoj svetlosti i nirvani.Sve vreme moraš da se boriš za život tako snažno, da nemaš vremena ni da ga živiš.Nikada ne odustaj od onoga što voliš…   -Je*eš život ako se ne boriš !! ;)