Ukoliko voliš život ne smeš traćiti vreme, zato što je život sačinjen od vremena.


ukoliko-voli-ivot-ne-sme-traiti-vreme-zato-to-ivot-injen-od-vremena
bruce leeukolikovoliživotnesmetraćitivremezatotosačinjenodvremenaukoliko volišvoliš životživot nene smešsmeš traćititraćiti vremezato štošto jeje životživot sačinjensačinjen odod vremenaukoliko voliš životvoliš život neživot ne smešne smeš traćitismeš traćiti vremezato što ješto je životje život sačinjenživot sačinjen odsačinjen od vremenaukoliko voliš život nevoliš život ne smešživot ne smeš traćitine smeš traćiti vremezato što je životšto je život sačinjenje život sačinjen odživot sačinjen od vremenaukoliko voliš život ne smešvoliš život ne smeš traćitiživot ne smeš traćiti vremezato što je život sačinjenšto je život sačinjen odje život sačinjen od vremena

Voliš li život? Onda nemoj tratiti vreme jer je od vremena sastavljen život. -Bendžamin Frenklin
voli-li-ivot-onda-nemoj-tratiti-vreme-jer-od-vremena-sastavljen-ivot
Sve vreme moraš da se boriš za život tako snažno, da nemaš vremena ni da ga živiš.
sve-vreme-mora-da-se-bori-za-ivot-tako-snano-da-nema-vremena-da-ga-ivi
Nikada ne odustaj od onoga što voliš…   -Je*eš život ako se ne boriš !! ;)
nikada-ne-odustaj-od-onoga-to-voli-jee-ivot-ako-se-ne-bori