Ukoliko volite dovoljno filmove mogli biste napraviti dobar film.


ukoliko-volite-dovoljno-filmove-mogli-biste-napraviti-dobar-film
kventin tarantinoukolikovolitedovoljnofilmovemoglibistenapravitidobarfilmukoliko volitevolite dovoljnodovoljno filmovefilmove moglimogli bistebiste napravitinapraviti dobardobar filmukoliko volite dovoljnovolite dovoljno filmovedovoljno filmove moglifilmove mogli bistemogli biste napravitibiste napraviti dobarnapraviti dobar filmukoliko volite dovoljno filmovevolite dovoljno filmove moglidovoljno filmove mogli bistefilmove mogli biste napravitimogli biste napraviti dobarbiste napraviti dobar filmukoliko volite dovoljno filmove moglivolite dovoljno filmove mogli bistedovoljno filmove mogli biste napravitifilmove mogli biste napraviti dobarmogli biste napraviti dobar film

Ne trebate biti Dalaj Lama da biste mogli ljudima reći da će im se život izmeniti. -Džon Kliz
ne-trebate-biti-dalaj-lama-da-biste-mogli-ljudima-rei-da-e-im-se-ivot-izmeniti
Moj cilj je da vas ohrabrim da prebrodite svoje probleme i teškoće, da biste mogli da pronađete svoj put do srećnog života. -Nik Vujičić
moj-cilj-da-vas-ohrabrim-da-prebrodite-svoje-probleme-i-tekoe-da-biste-mogli-da-pronaete-svoj-put-do-srenog-ivota
Najbolji način da se svaki dan započne dobro, jeste, da pri buđenju mislite ne biste li tog dana barem jednog čovjeka mogli obradovati. -Fridrih Niče
najbolji-nain-da-se-svaki-dan-zapone-dobro-jeste-da-pri-buenju-mislite-ne-biste-li-tog-dana-barem-jednog-ovjeka-mogli-obradovati
Ukoliko nešto ne možete napraviti dobro, makar ga napravite da izgleda dobro. -Bil Gejts
ukoliko-neto-ne-moete-napraviti-dobro-makar-ga-napravite-da-izgleda-dobro
Vera nam treba da bi se mogli nadati, nada da bi mogli živeti, a ljubav da bi mogli kao kulturan narod živeti. -Nikolaj Velimirović
vera-nam-treba-da-bi-se-mogli-nadati-nada-da-bi-mogli-iveti-a-ljubav-da-bi-mogli-kao-kulturan-narod-iveti