Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.


ulizice-to-su-za-mene-najgoru-ljudi-na-svijetu-najtetniji-najpokvareniji-oni-podravaju-svaku-vlast-oni-i-jesu-vlast-oni-siju-strah-bez-milosti-bez
meša selimovićulizicetosuzamenenajgoruljudinasvijetunajtetnijinajpokvarenijionipodržavajusvakuvlastonijesusijustrahbezmilostiikakvogobzirahladnikaoledotrinožpsivjernisvakojdržavikurvenevjernisvakompojedincunajmanjeodsvihljudidoknjihbudenemasrećejerćeunititisvetoistinskaljudskavrijednostsu zaza menemene najgorunajgoru ljudiljudi nana svijetuoni podržavajupodržavaju svakusvaku vlastoni ii jesujesu vlastoni sijusiju strahstrah bezbez milostibez ikakvogikakvog obzirahladni kaokao ledoštri kaokao nožkao psipsi vjernivjerni svakojsvakoj državikao kurvekurve nevjerninevjerni svakomsvakom pojedincunajmanje ljudiljudi odod svihsvih ljudidok njihnjih budebude nemanema srećesreće nana svijetujer ćeće uništitiuništiti svesve štošto jeje istinskaistinska ljudskaljudska vrijednostulizice to susu za meneza mene najgorumene najgoru ljudinajgoru ljudi naljudi na svijetuoni podržavaju svakupodržavaju svaku vlastoni i jesui jesu vlastoni siju strahsiju strah bezstrah bez milostibez ikakvog obzirahladni kao ledoštri kao nožkao psi vjernipsi vjerni svakojvjerni svakoj državikao kurve nevjernikurve nevjerni svakomnevjerni svakom pojedincunajmanje ljudi odljudi od svihod svih ljudidok njih budenjih bude nemabude nema srećenema sreće nasreće na svijetujer će uništitiće uništiti sveuništiti sve štosve što ješto je istinskaje istinska ljudskaistinska ljudska vrijednost

Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu da se očajnu omrznu: a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga. -Jovan Dučić
zaljubljeni-se-danas-oajno-vole-kao-to-sutra-mogu-da-se-oajnu-omrznu-a-oni-se-omrznu-bez-stvarnog-povoda-kao-to-su-se-zavoleli-bez-stvarnog-razloga
Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati. -Halil Džubran
ivot-bez-pobune-kao-godina-bez-prolea-pobuna-bez-istine-kao-prolece-u-suvoj-neplodnoj-pustinji-ivot-pobuna-i-istina-jesu-sveto-trojstvo-koje-se-ne
Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu očajno da se omrznu, a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga. -Jovan Dučić
zaljubljeni-se-danas-oajno-vole-kao-to-sutra-mogu-oajno-da-se-omrznu-a-oni-se-omrznu-bez-stvarnog-povoda-kao-to-su-se-zavoleli-bez-stvarnog-razloga