Uloga iskrenog čoveka – teška je uloga.


uloga-iskrenog-oveka-teka-uloga
maksim gorkiulogaiskrenogčovekatekaulogauloga iskrenogiskrenog čovekačoveka –– teškateška jeje ulogauloga iskrenog čovekaiskrenog čoveka –čoveka – teška– teška jeteška je ulogauloga iskrenog čoveka –iskrenog čoveka – teškačoveka – teška je– teška je ulogauloga iskrenog čoveka – teškaiskrenog čoveka – teška ječoveka – teška je uloga

Nema ništa opasnijeg na svetu od iskrenog neznanja i svesne gluposti. -Martin Luter King
nema-opasnijeg-na-svetu-od-iskrenog-neznanja-i-svesne-gluposti
Nema ništa na svetu što se treba više ceniti od iskrenog prijateljstva. -Toma Akvinski
nema-na-svetu-to-se-treba-vie-ceniti-od-iskrenog-prijateljstva
Predivna stvar u vezi iskrenog smeha jeste da on poništava bilo koji sistem podele među ljudima. -Džon Kliz
predivna-stvar-u-vezi-iskrenog-smeha-jeste-da-on-ponitava-bilo-koji-sistem-podele-meu-ljudima
Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas