Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.


um-granica-dokle-god-uspomo-uma-moete-sebe-da-vidite-kako-ste-uspeli-to-znai-da-to-moete-i-da-ostvarite
arnold Švarcenegerumgranicadoklegoduspomoćumamožetesebedaviditekakosteuspelitoznačiostvariteum jeje granicadokle godgod uspomoćuspomoć umauma možetemožete sebesebe dada viditevidite kakokako steste uspeliznači damožete ii dada ostvariteum je granicadokle god uspomoćgod uspomoć umauspomoć uma možeteuma možete sebemožete sebe dasebe da viditeda vidite kakovidite kako stekako ste uspelida to možetemožete i dai da ostvaritedokle god uspomoć umagod uspomoć uma možeteuspomoć uma možete sebeuma možete sebe damožete sebe da viditesebe da vidite kakoda vidite kako stevidite kako ste uspeliznači da to možeteda to možete imožete i da ostvaritedokle god uspomoć uma možetegod uspomoć uma možete sebeuspomoć uma možete sebe dauma možete sebe da viditemožete sebe da vidite kakosebe da vidite kako steda vidite kako ste uspeliznači da to možete ida to možete i da

Um je granica. Dok god um može zamisliti da nešto možete uraditi, onda to i možete. Dok god u to vjerujete 100%. -Arnold Scwarzenegger
um-granica-dok-god-um-moe-zamisliti-da-neto-moete-uraditi-onda-to-i-moete-dok-god-u-to-vjerujete-100
Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste! -Henri Ford
mislite-li-da-moete-ili-mislite-da-ne-moete-u-pravu-ste
Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko. -Ajrton Sena
dosegnete-dakle-granicu-ali-onda-se-neto-dogodi-i-moete-ii-jo-malo-preko-toga-snagom-uma-odlunou-uz-pomo-instikta-ali-i-iskustva-moete-tada-leteti
Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.
ako-moete-nemojte-voleti-one-koji-vas-ne-vole-ako-to-ne-moete-volite-ih-samo-malo-ako-to-ne-moete-volite-ih-mnogo-ali-kratko
Prvi korak ste načinili kada ste poverovali da možete. -Vil Smit
prvi-korak-ste-nainili-kada-ste-poverovali-da-moete