Um je kao padobran – funkcioniše jedino ako je otvoren.


um-kao-padobran-funkcionie-jedino-ako-otvoren
albert ajnštajnumkaopadobranfunkcioniejedinoakootvorenum jeje kaokao padobranpadobran –– funkcionišefunkcioniše jedinojedino akoako jeje otvorenum je kaoje kao padobrankao padobran –padobran – funkcioniše– funkcioniše jedinofunkcioniše jedino akojedino ako jeako je otvorenum je kao padobranje kao padobran –kao padobran – funkcionišepadobran – funkcioniše jedino– funkcioniše jedino akofunkcioniše jedino ako jejedino ako je otvorenum je kao padobran –je kao padobran – funkcionišekao padobran – funkcioniše jedinopadobran – funkcioniše jedino ako– funkcioniše jedino ako jefunkcioniše jedino ako je otvoren

Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcioniše. Praksa je kad sve funkcioniše, a niko ne zna zašto. -Albert Ajnštajn
teorija-kad-se-sve-zna-a-te-ne-funkcionie-praksa-kad-sve-funkcionie-a-niko-ne-zna-zato
Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.
ceni-vreme-jer-jedino-ono-prolazi-nepovratno-ceni-sebe-jer-ako-sebe-ne-ceni-niko-te-nee-ceniti-ceni-bezuslovnu-ljubav-jer-jedino-ona-vena
Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu. -Mahatma Gandi
govori-jedino-ako-to-poboljanje-u-odnosu-na-tiinu
Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje. -Erih From
pravo-na-izraavanje-miljenja-znaajno-jedino-ako-smo-u-stanju-da-imamo-vlastito-miljenje
Ti si kao jastog, jedino ti glava ne valja. xD
ti-kao-jastog-jedino-ti-glava-ne-valja-xd