Um je poput padobrana - funkcionira jedino ako je otvoren.


um-poput-padobrana-funkcionira-jedino-ako-otvoren
albert ajnštajnumpoputpadobranafunkcionirajedinoakootvorenum jeje poputpoput padobranapadobranafunkcionirafunkcionira jedinojedino akoako jeje otvorenum je poputje poput padobranapoput padobranafunkcionira jedinofunkcionira jedino akojedino ako jeako je otvorenum je poput padobranaje poput padobranafunkcionira jedino akofunkcionira jedino ako jejedino ako je otvorenum je poput padobranafunkcionira jedino ako jefunkcionira jedino ako je otvoren

Sabranost pažnje je poput padobrana – omogućuje nam da usporimo stvari, da ih bolje osmotrimo, ostvarujući time sebi mogućnost izbora, umesto da ...
sabranost-panje-poput-padobrana-omoguuje-nam-da-usporimo-stvari-da-ih-bolje-osmotrimo-ostvarujui-time-sebi-mogunost-izbora-umesto-da
Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.
ceni-vreme-jer-jedino-ono-prolazi-nepovratno-ceni-sebe-jer-ako-sebe-ne-ceni-niko-te-nee-ceniti-ceni-bezuslovnu-ljubav-jer-jedino-ona-vena
Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu. -Mahatma Gandi
govori-jedino-ako-to-poboljanje-u-odnosu-na-tiinu
Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje. -Erih From
pravo-na-izraavanje-miljenja-znaajno-jedino-ako-smo-u-stanju-da-imamo-vlastito-miljenje