Um je poput sante leda - pluta sa samo jednom sedminom iznad površine vode.


um-poput-sante-leda-pluta-samo-jednom-sedminom-iznad-povrine-vode
sigmund frojdumpoputsanteledaplutasamojednomsedminomiznadpovrinevodeum jeje poputpoput santesante ledaledaplutapluta sasa samosamo jednomjednom sedminomsedminom iznadiznad površinepovršine vodeum je poputje poput santepoput sante ledasante ledapluta sapluta sa samosa samo jednomsamo jednom sedminomjednom sedminom iznadsedminom iznad površineiznad površine vodeum je poput santeje poput sante ledapoput sante ledapluta sa samopluta sa samo jednomsa samo jednom sedminomsamo jednom sedminom iznadjednom sedminom iznad površinesedminom iznad površine vodeum je poput sante ledaje poput sante ledapluta sa samo jednompluta sa samo jednom sedminomsa samo jednom sedminom iznadsamo jednom sedminom iznad površinejednom sedminom iznad površine vode

Sreću i dugu ne vidimo iznad naše vlastite kuće, već samo iznad tudje. -Nemačka poslovica
sreu-i-dugu-ne-vidimo-iznad-nae-vlastite-kue-ve-samo-iznad-tudje
Iskren diplomata je poput suhe vode ili drvenog gvožđa. -Josif Staljin
iskren-diplomata-poput-suhe-vode-ili-drvenog-gvoa
Sve više ljudi razgovara samo sa sobom po ulicama. Oni vode neki, samo njima poznat, monolog u sopstvenoj drami. -Momo Kapor
sve-vie-ljudi-razgovara-samo-sobom-po-ulicama-oni-vode-neki-samo-njima-poznat-monolog-u-sopstvenoj-drami
Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. -Ivo Andrić
svi-mi-umiremo-samo-jednom-a-veliki-ljudi-po-dva-puta-jednom-kad-ih-nestane-zemlje-a-drugi-put-kad-propadne-njihova-zadubina
Na onu se vodku nebacaj, s koje samo vode pada -Hrvatske poslovice
na-onu-se-vodku-nebacaj-s-koje-samo-vode-pada