Umesto kapi za oci, Cak Noris, koristi tabasko sos


umesto-kapi-za-oci-cak-noris-koristi-tabasko-sos
umestokapizaocicaknoriskoristitabaskososumesto kapikapi zaza ocicak noriskoristi tabaskotabasko sosumesto kapi zakapi za ocikoristi tabasko sosumesto kapi za oci

Jedino Cak Noris se kupa go u kadu !!!!
jedino-cak-noris-se-kupa-go-u-kadu
Cak Noris je hakovao sajt Anonimusima xD
cak-noris-hakovao-sajt-anonimusima-xd
Cak Noris je drzao svoju majku na njenom krstenju… :D
cak-noris-drzao-svoju-majku-na-njenom-krstenju-d
Vetar duva,sljive otpadaju stare sljive muve spopadaju,krmci jedu da ne propadaju,tvoje oci mi se dopadaju,tvoje oci ko farovi fice ti si moje omiljeno bice& ...
vetar-duvasljive-otpadaju-stare-sljive-muve-spopadajukrmci-jedu-da-ne-propadajutvoje-oci-mi-se-dopadajutvoje-oci-ko-farovi-fice-ti-moje-omiljeno-bice
Sudija je uzeo prokurin kapi za oči i sada mnogo bolje vidi. -Duško Korać
sudija-uzeo-prokurin-kapi-za-oi-i-sada-mnogo-bolje-vidi
Koji svojoj kapi dobra nemisli, kako de drugom dobar biti -Hrvatske poslovice
koji-svojoj-kapi-dobra-nemisli-kako-de-drugom-dobar-biti