Umetnik je neko ko pravi stvari koje ljudi ne moraju da imaju.


umetnik-neko-ko-pravi-stvari-koje-ljudi-ne-moraju-da-imaju
endi vorholumetniknekokopravistvarikojeljudinemorajudaimajuumetnik jeje nekoneko koko pravipravi stvaristvari kojekoje ljudiljudi nene morajumoraju dada imajuumetnik je nekoje neko koneko ko praviko pravi stvaripravi stvari kojestvari koje ljudikoje ljudi neljudi ne morajune moraju damoraju da imajuumetnik je neko koje neko ko pravineko ko pravi stvariko pravi stvari kojepravi stvari koje ljudistvari koje ljudi nekoje ljudi ne morajuljudi ne moraju dane moraju da imajuumetnik je neko ko pravije neko ko pravi stvarineko ko pravi stvari kojeko pravi stvari koje ljudipravi stvari koje ljudi nestvari koje ljudi ne morajukoje ljudi ne moraju daljudi ne moraju da imaju

Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju. -Ivo Andric
mali-ljudi-koje-mi-zovemo-deca-imaju-svoje-velike-bolove-i-duge-patnje-koje-posle-kao-mudri-i-odrasli-ljudi-zaboravljaju
Televizija u stvari nije stvarni život. U stvarnom životu ljudi moraju napustiti kafiće i otići na posao. -Bil Gejts
televizija-u-stvari-nije-stvarni-ivot-u-stvarnom-ivotu-ljudi-moraju-napustiti-kafie-i-otii-na-posao
Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu. -Platon
mudri-ljudi-govore-zato-to-imaju-neto-da-kau-budale-zato-to-moraju-neto-da-kau
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi