Umetnost nije nikada završena - samo napuštena.


umetnost-nije-nikada-zavrena-samo-naputena
leonardo da vinčiumetnostnijenikadazavrenasamonaputenaumetnost nijenije nikadanikada završenazavršenasamosamo napuštenaumetnost nije nikadanije nikada završenanikada završenasamo napuštenaumetnost nije nikada završenanije nikada završenaumetnost nije nikada završena

Umetnost nije nikada završena – samo napuštena.Umetnost nikada ne prima svet kakvim ga je našla, niti ga ostavlja takvim.Uspeh nikada nije konačan, neuspeh nikada nije fatalan. Hrabrost je ono što se računa.Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo.Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo.Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno.