Umjesto što tražite jedno drugom mane, bolje je da pronađete vaše zajedničke tačke.


umjesto-to-traite-jedno-drugom-mane-bolje-da-pronaete-vae-zajednike-ke
poslovice korisnikaumjestototražitejednodrugommaneboljedapronađetevaezajedničketačkeumjesto štošto tražitetražite jednojedno drugomdrugom manebolje jeje dada pronađetepronađete vaševaše zajedničkezajedničke tačkeumjesto što tražitešto tražite jednotražite jedno drugomjedno drugom manebolje je daje da pronađeteda pronađete vašepronađete vaše zajedničkevaše zajedničke tačkeumjesto što tražite jednošto tražite jedno drugomtražite jedno drugom manebolje je da pronađeteje da pronađete vašeda pronađete vaše zajedničkepronađete vaše zajedničke tačkeumjesto što tražite jedno drugomšto tražite jedno drugom manebolje je da pronađete vašeje da pronađete vaše zajedničkeda pronađete vaše zajedničke tačke

Mogli su oni jedno bez drugog. Mogli su čak biti s drugima, pronaći nove ljubavi, okrenuti leđa jedno drugom. Ali su se uvek vraćali. Bili su isti – ...
mogli-su-oni-jedno-bez-drugog-mogli-su-ak-biti-s-drugima-pronai-nove-ljubavi-okrenuti-a-jedno-drugom-ali-su-se-uvek-vraali-bili-su-isti