Umorila sam se od brige za druge. Bilo bi fino da, za promjenu, neko počne da brine i o meni.


umorila-sam-se-od-brige-za-druge-bilo-bi-fino-da-za-promjenu-neko-pone-da-brine-i-o-meni
milica jakovljević mir-jamumorilasamseodbrigezadrugebilobifinodapromjenunekopočnedabrinemeniumorila samsam sese odod brigebrige zaza drugebilo bibi finofino daza promjenuneko počnepočne dada brinebrine io meniumorila sam sesam se odse od brigeod brige zabrige za drugebilo bi finobi fino daneko počne dapočne da brineda brine ibrine i oi o meniumorila sam se odsam se od brigese od brige zaod brige za drugebilo bi fino daneko počne da brinepočne da brine ida brine i obrine i o meniumorila sam se od brigesam se od brige zase od brige za drugeneko počne da brine ipočne da brine i oda brine i o meni

Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Imao sam sasvim fino detinjstvo sve do moje devete godine, a onda me klasični scenario razvoda braka upropastio. -Kurt Kobejn
imao-sam-sasvim-fino-detinjstvo-sve-do-moje-devete-godine-a-onda-me-klasi-scenario-razvoda-braka-upropastio
Bilo je noći kada mi je baš trebao neko,  ko ne pita ništa, a ume sve.
bilo-noi-kada-mi-ba-trebao-neko-ko-ne-pita-a-ume-sve
Bilo je noći kad mi je trebao baš neko ko ne pita ništa, a ume sve…
bilo-noi-kad-mi-trebao-ba-neko-ko-ne-pita-a-ume-sve
Politički haos je povezan sa propadanjem jezika. Čovek bi možda mogao napraviti neko poboljšanje ukoliko počne sa pričom. -Džordž Orvel
politiki-haos-povezan-propadanjem-jezika-ovek-bi-moda-mogao-napraviti-neko-poboljanje-ukoliko-pone-priom
Bilo je neko proleće, koje nije išlo uz jesen koju je izabrala za svoj način života. Zaboravila je da se smeje glasno. -Đorđe Balašević
bilo-neko-prolee-koje-nije-ilo-uz-jesen-koju-izabrala-za-svoj-nain-ivota-zaboravila-da-se-smeje-glasno