Umrla osoba nema mira sve dok neko za njom jadi i plače, zato obriši suze i znaj jednoga dana će te se opet sresti.


umrla-osoba-nema-mira-sve-dok-neko-za-njom-jadi-i-plae-zato-obrii-suze-i-znaj-jednoga-dana-e-te-se-opet-sresti
poslovice korisnikaumrlaosobanemamirasvedoknekozanjomjadiplačezatoobriisuzeznajjednogadanaćeteseopetsrestiumrla osobaosoba nemanema miramira svesve dokdok nekoneko zaza njomnjom jadijadi ii plačezato obrišiobriši suzesuze ii znajznaj jednogajednoga danadana ćeće tete sese opetopet srestiumrla osoba nemaosoba nema miranema mira svemira sve doksve dok nekodok neko zaneko za njomza njom jadinjom jadi ijadi i plačezato obriši suzeobriši suze isuze i znaji znaj jednogaznaj jednoga danajednoga dana ćedana će teće te sete se opetse opet srestiumrla osoba nema miraosoba nema mira svenema mira sve dokmira sve dok nekosve dok neko zadok neko za njomneko za njom jadiza njom jadi injom jadi i plačezato obriši suze iobriši suze i znajsuze i znaj jednogai znaj jednoga danaznaj jednoga dana ćejednoga dana će tedana će te seće te se opette se opet srestiumrla osoba nema mira sveosoba nema mira sve doknema mira sve dok nekomira sve dok neko zasve dok neko za njomdok neko za njom jadineko za njom jadi iza njom jadi i plačezato obriši suze i znajobriši suze i znaj jednogasuze i znaj jednoga danai znaj jednoga dana ćeznaj jednoga dana će tejednoga dana će te sedana će te se opetće te se opet sresti

Svaki trenutak proveden s njom, vrijedio je truda, i unatoč svemu što se dogodilo, da mogu, opet bih sve ponovio. -Paulo Koeljo
svaki-trenutak-proveden-s-njom-vrijedio-truda-i-unato-svemu-to-se-dogodilo-da-mogu-opet-bih-sve-ponovio
Psi su mudri. Oni otpuze do neko tihog mesta, ližu rane i ne pridružuju se svetu dok nisu opet celi. -Agata Kristi
psi-su-mudri-oni-otpuze-do-neko-tihog-mesta-liu-rane-i-ne-pridruuju-se-svetu-dok-nisu-opet-celi
Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje. -Orhan Pamuk
dae-bog-da-nauimo-i-kako-da-jednoga-dana-svoje-ivote-bez-straha-prepriavamo-kao-svoje