Unesite u monotoniju i mrtvilo nečijeg života malo svoje neozbiljnosti, neodgovornosti i lošeg ukusa.


unesite-u-monotoniju-i-mrtvilo-neijeg-ivota-malo-svoje-neozbiljnosti-neodgovornosti-i-loeg-ukusa
duško radovićunesitemonotonijumrtvilonečijegživotamalosvojeneozbiljnostineodgovornostiloegukusaunesite uu monotonijumonotoniju ii mrtvilomrtvilo nečijegnečijeg životaživota malomalo svojesvoje neozbiljnostineodgovornosti ii lošeglošeg ukusaunesite u monotonijuu monotoniju imonotoniju i mrtviloi mrtvilo nečijegmrtvilo nečijeg životanečijeg života maloživota malo svojemalo svoje neozbiljnostineodgovornosti i lošegi lošeg ukusaunesite u monotoniju iu monotoniju i mrtvilomonotoniju i mrtvilo nečijegi mrtvilo nečijeg životamrtvilo nečijeg života malonečijeg života malo svoježivota malo svoje neozbiljnostineodgovornosti i lošeg ukusaunesite u monotoniju i mrtvilou monotoniju i mrtvilo nečijegmonotoniju i mrtvilo nečijeg životai mrtvilo nečijeg života malomrtvilo nečijeg života malo svojenečijeg života malo svoje neozbiljnosti

Žena je jedino divno stvorenje koje razlikuje dobrog i lošeg muškarca. Dobrog koristi, a lošeg zavoli. -Đorđe Balašević
ena-jedino-divno-stvorenje-koje-razlikuje-dobrog-i-loeg-mukarca-dobrog-koristi-a-loeg-zavoli
Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća! -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-ree-leptir-potrebno-imati-malo-sunca-malo-slobode-i-malo-cvea
Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))
postoje-dve-vrste-ljudioni-kojima-se-sviam-i-oni-koji-nemaju-ukusa
Retko koja žena visi o ruci muškarca koji je bio odista čovek njenog ukusa. -Jovan Dučić
retko-koja-ena-visi-o-ruci-mukarca-koji-bio-odista-ovek-njenog-ukusa
Bile plave, zelene, crne ili smeđe uvek su  samo jedne oči centar nečijeg sveta.
bile-plave-zelene-crne-ili-smee-uvek-su-samo-jedne-oi-centar-neijeg-sveta