Unos pro omnibus et omnes pro uno – Jedan za sve i svi za jednoga.


unos-pro-omnibus-omnes-pro-uno-jedan-za-sve-i-svi-za-jednoga
latinske posloviceunosproomnibusomnesunojedanzasvesvijednogaunos propro omnibusomnibus etet omnesomnes propro unouno –– jedanjedan zaza svesve ii svisvi zaza jednogaunos pro omnibuspro omnibus etomnibus et omneset omnes proomnes pro unopro uno –uno – jedan– jedan zajedan za sveza sve isve i svii svi zasvi za jednogaunos pro omnibus etpro omnibus et omnesomnibus et omnes proet omnes pro unoomnes pro uno –pro uno – jedanuno – jedan za– jedan za svejedan za sve iza sve i svisve i svi zai svi za jednogaunos pro omnibus et omnespro omnibus et omnes proomnibus et omnes pro unoet omnes pro uno –omnes pro uno – jedanpro uno – jedan zauno – jedan za sve– jedan za sve ijedan za sve i sviza sve i svi zasve i svi za jednoga

In dubio pro reo. – U dvojbi, na strani optuženog.Non omnia possumus omnes. – Ne možemo svi sve.Sreća je biti manje nesretan od drugih. - Jedan ima jednu ruku u gipsu, a drugi obje. - Jedan je dobio blizance - drugi petorke. - Jedan je pokraden - drugi je uhvaćeni lopov.Ja ovako zamišljam idealan svet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate a svi muškarci neoženjeni.Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni.Umrla osoba nema mira sve dok neko za njom jadi i plače, zato obriši suze i znaj jednoga dana će te se opet sresti.