Unos pro omnibus et omnes pro uno – Jedan za sve i svi za jednoga.


unos-pro-omnibus-omnes-pro-uno-jedan-za-sve-i-svi-za-jednoga
latinske posloviceunosproomnibusomnesunojedanzasvesvijednogaunos propro omnibusomnibus etet omnesomnes propro unouno –– jedanjedan zaza svesve ii svisvi zaza jednogaunos pro omnibuspro omnibus etomnibus et omneset omnes proomnes pro unopro uno –uno – jedan– jedan zajedan za sveza sve isve i svii svi zasvi za jednogaunos pro omnibus etpro omnibus et omnesomnibus et omnes proet omnes pro unoomnes pro uno –pro uno – jedanuno – jedan za– jedan za svejedan za sve iza sve i svisve i svi zai svi za jednogaunos pro omnibus et omnespro omnibus et omnes proomnibus et omnes pro unoet omnes pro uno –omnes pro uno – jedanpro uno – jedan zauno – jedan za sve– jedan za sve ijedan za sve i sviza sve i svi zasve i svi za jednoga

Sreća je biti manje nesretan od drugih. - Jedan ima jednu ruku u gipsu, a drugi obje. - Jedan je dobio blizance - drugi petorke. - Jedan je pokraden - drugi je uhvaćeni lopov. -Matija Bećković
srea-biti-manje-nesretan-od-drugih-jedan-ima-jednu-ruku-u-gipsu-a-drugi-obje-jedan-dobio-blizance-drugi-petorke-jedan-pokraden-drugi-uhvaeni
Ja ovako zamišljam idealan svet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate a svi muškarci neoženjeni. -Eva Gabor
ja-ovako-zamiljam-idealan-svet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni
Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni. -Ža Ža Gabor
ja-ovako-zamiljam-idealan-svijet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni
Umrla osoba nema mira sve dok neko za njom jadi i plače, zato obriši suze i znaj jednoga dana će te se opet sresti. -Poslovice korisnika
umrla-osoba-nema-mira-sve-dok-neko-za-njom-jadi-i-plae-zato-obrii-suze-i-znaj-jednoga-dana-e-te-se-opet-sresti