Unositi tajnost u neki čin, prvi je korak prema poroku.


unositi-tajnost-u-neki-in-prvi-korak-prema-poroku
Žan Žak rusounosititajnostnekičinprvikorakpremaporokuunositi tajnosttajnost uu nekineki činprvi jeje korakkorak premaprema porokuunositi tajnost utajnost u nekiu neki činprvi je korakje korak premakorak prema porokuunositi tajnost u nekitajnost u neki činprvi je korak premaje korak prema porokuunositi tajnost u neki činprvi je korak prema poroku

Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak.Biti nezavistan od mišljenja javnosti je prvi korak da postignemo nešto veliko.Žena ko žena čekaće, Muškarac ko muškarac nikada neće učiniti prvi korak!Učiniti prvi korak, izreći novu reč, ono je čega se ljudi najviše plaše.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao.