Unuci nam stižu u poslednjem trenutku, onda kada nam se učini da više nikome nismo potrebni.


unuci-nam-stiu-u-poslednjem-trenutku-onda-kada-nam-se-uini-da-vie-nikome-nismo-potrebni
duško radovićunucinamstižuposlednjemtrenutkuondakadaseučinidavienikomenismopotrebniunuci namnam stižustižu uu poslednjemposlednjem trenutkuonda kadakada namnam sese učiniučini dada viševiše nikomenikome nismonismo potrebniunuci nam stižunam stižu ustižu u poslednjemu poslednjem trenutkuonda kada namkada nam senam se učinise učini daučini da višeda više nikomeviše nikome nismonikome nismo potrebniunuci nam stižu unam stižu u poslednjemstižu u poslednjem trenutkuonda kada nam sekada nam se učininam se učini dase učini da višeučini da više nikomeda više nikome nismoviše nikome nismo potrebniunuci nam stižu u poslednjemnam stižu u poslednjem trenutkuonda kada nam se učinikada nam se učini danam se učini da višese učini da više nikomeučini da više nikome nismoda više nikome nismo potrebni

Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikome-dozvoliti-da-nam-dira-ili-da-nam-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i
Sila nam je potrebna samo kada želimo učiniti nešto loše. Inaće je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo. -Čarli Čaplin
sila-nam-potrebna-samo-kada-elimo-uiniti-neto-loe-inae-ljubav-dovoljna-da-se-uini-sve-ostalo
Mudrost nam dolazi kad nam više nije od koristi. (Ljubav u doba kolere) -Gabrijel Garsija Markes
mudrost-nam-dolazi-kad-nam-vie-nije-od-koristi-ljubav-u-doba-kolere
Samo kada nam je dosta, kada nam je svega dosta, otvara se izlaz. -Antonio de Melo
samo-kada-nam-dosta-kada-nam-svega-dosta-otvara-se-izlaz
Svi mi imamo jednu magičnu olovku kojom nacrtamo osmijeh i onda kada nam nije do njega. -Milica Jakovljević MIR-JAM
svi-mi-imamo-jednu-maginu-olovku-kojom-nacrtamo-osmijeh-i-onda-kada-nam-nije-do-njega