Unuci nam stižu u poslednjem trenutku, onda kada nam se učini da više nikome nismo potrebni.


unuci-nam-stiu-u-poslednjem-trenutku-onda-kada-nam-se-uini-da-vie-nikome-nismo-potrebni
duško radovićunucinamstižuposlednjemtrenutkuondakadaseučinidavienikomenismopotrebniunuci namnam stižustižu uu poslednjemposlednjem trenutkuonda kadakada namnam sese učiniučini dada viševiše nikomenikome nismonismo potrebniunuci nam stižunam stižu ustižu u poslednjemu poslednjem trenutkuonda kada namkada nam senam se učinise učini daučini da višeda više nikomeviše nikome nismonikome nismo potrebniunuci nam stižu unam stižu u poslednjemstižu u poslednjem trenutkuonda kada nam sekada nam se učininam se učini dase učini da višeučini da više nikomeda više nikome nismoviše nikome nismo potrebniunuci nam stižu u poslednjemnam stižu u poslednjem trenutkuonda kada nam se učinikada nam se učini danam se učini da višese učini da više nikomeučini da više nikome nismoda više nikome nismo potrebni

Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Sila nam je potrebna samo kada želimo učiniti nešto loše. Inaće je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo.Mudrost nam dolazi kad nam više nije od koristi. (Ljubav u doba kolere)Samo kada nam je dosta, kada nam je svega dosta, otvara se izlaz.Svi mi imamo jednu magičnu olovku kojom nacrtamo osmijeh i onda kada nam nije do njega.