Čuo sam da će sutra biti bolje, a ja baš sutra neću biti ovde.


uo-sam-da-e-sutra-biti-bolje-a-ja-ba-sutra-neu-biti-ovde
branislav crnčevićČuosamdaćesutrabitiboljejabanećuovdeČuo samsam dada ćeće sutrasutra bitibiti boljeja bašbaš sutrasutra nećuneću bitibiti ovdeČuo sam dasam da ćeda će sutraće sutra bitisutra biti boljea ja bašja baš sutrabaš sutra nećusutra neću bitineću biti ovdeČuo sam da ćesam da će sutrada će sutra bitiće sutra biti boljea ja baš sutraja baš sutra nećubaš sutra neću bitisutra neću biti ovdeČuo sam da će sutrasam da će sutra bitida će sutra biti boljea ja baš sutra nećuja baš sutra neću bitibaš sutra neću biti ovde

Veruj. U bolje sutra, u novi dan. Veruj. Oslobodi se tereta prethodnog dana i koračaj u novo sutra sa osmehom. I uvek veruj! I kada ti život podmeće hiljadu ...
veruj-u-bolje-sutra-u-novi-dan-veruj-oslobodi-se-tereta-prethodnog-dana-i-koraaj-u-novo-sutra-osmehom-i-uvek-veruj-i-kada-ti-ivot-podmee-hiljadu
Kakav sam baksuz , kad bih se sad kladio da će sutra biti utorak , bio bi četvrtak :) !
kakav-sam-baksuz-kad-bih-se-sad-kladio-da-e-sutra-biti-utorak-bio-bi-etvrtak
Nešto sam načuo da sutra možda ne postoji, pa bolje da odmah probamo sve. -Đorđe Balašević
neto-sam-nauo-da-sutra-moda-ne-postoji-pa-bolje-da-odmah-probamo-sve
ne citaj ovo.bices poljubljen/a u najblizi petak od ljubavi svog zivota.sutra ce ti biti najsrecni dan u zivotu.sada si poceo/la da citas.ne staj.ovo je cudno ...
ne-citaj-ovobices-poljubljena-u-najblizi-petak-od-ljubavi-svog-zivotasutra-ti-biti-najsrecni-dan-u-zivotusada-poceo-da-citasne-stajovo-cudno