Uopšte nije lako zadržati svog muža, zato je lakše usrećiti tuđeg.


uopte-nije-lako-zadrati-svog-mua-zato-lake-usreiti-eg
eva gaboruoptenijelakozadržatisvogmužazatolakeusrećitituđeguopšte nijenije lakolako zadržatizadržati svogsvog mužazato jeje lakšelakše usrećitiusrećiti tuđeguopšte nije lakonije lako zadržatilako zadržati svogzadržati svog mužazato je lakšeje lakše usrećitilakše usrećiti tuđeguopšte nije lako zadržatinije lako zadržati svoglako zadržati svog mužazato je lakše usrećitije lakše usrećiti tuđeguopšte nije lako zadržati svognije lako zadržati svog mužazato je lakše usrećiti tuđeg

Želite li zadržati neokaljanu čast, ne smijete se srozati na prljave postupke. Učinite li to jednom, sljedeći put srozat ćete se mnogo lakše. -Katharine Hepburn
elite-li-zadrati-neokaljanu-ast-ne-smijete-se-srozati-na-prljave-postupke-uinite-li-to-jednom-sljedei-put-srozat-ete-se-mnogo-lake
Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako. -Aristotel
bilo-ko-moe-postati-ljut-to-lako-ali-se-ljutiti-na-pravu-osobu-i-u-pravo-vrijeme-i-u-pravu-svrhu-a-na-pravi-nain-to-nije-u-svaijoj-moi-i-nije-lako
Nemoj dozvoliti da ti se suviše nešto približi, sve što ti postane blisko poželit ćeš zadržati. A zadržati se ništa ne može. -Bosanske poslovice
nemoj-dozvoliti-da-ti-se-suvie-neto-priblii-sve-to-ti-postane-blisko-poelit-e-zadrati-a-zadrati-se-ne-moe