Uopšte nije važno imaš li neuredne džepove, neurednu frizuru i domaće zadatke. Najveća nevolja na svetu je sine moj, imati neuredan um.


uopte-nije-vano-ima-li-neuredne-depove-neurednu-frizuru-i-domae-zadatke-najvea-nevolja-na-svetu-sine-moj-imati-neuredan-um
miroslav mika antićuoptenijevažnoimalineurednedžepoveneurednufrizurudomaćezadatkenajvećanevoljanasvetusinemojimatineuredanumuopšte nijenije važnovažno imašimaš lili neuredneneuredne džepoveneurednu frizurufrizuru ii domaćedomaće zadatkenajveća nevoljanevolja nana svetusvetu jeje sinesine mojimati neuredanneuredan umuopšte nije važnonije važno imašvažno imaš liimaš li neuredneli neuredne džepoveneurednu frizuru ifrizuru i domaćei domaće zadatkenajveća nevolja nanevolja na svetuna svetu jesvetu je sineje sine mojimati neuredan umuopšte nije važno imašnije važno imaš livažno imaš li neuredneimaš li neuredne džepoveneurednu frizuru i domaćefrizuru i domaće zadatkenajveća nevolja na svetunevolja na svetu jena svetu je sinesvetu je sine mojuopšte nije važno imaš linije važno imaš li neurednevažno imaš li neuredne džepoveneurednu frizuru i domaće zadatkenajveća nevolja na svetu jenevolja na svetu je sinena svetu je sine moj

nije važno tko si važno je da vjerujes u sebe
nije-vano-tko-vano-da-vjerujes-u-sebe
U onog koji nema decu jedna je nevolja, u koga ih je mnogo-hiljadu nevolja. -Armenske poslovice
u-onog-koji-nema-decu-jedna-nevolja-u-koga-ih-mnogohiljadu-nevolja
Onaj osećaj kad imaš najboljeg dečka na svetu…♥
onaj-oseaj-kad-ima-najboljeg-deka-na-svetu
Sahara je najveća pustinja na svetu…lažu bre…nisu videli moj frižider :)
sahara-najvea-pustinja-na-svetuu-brenisu-videli-moj-friider