uostalom ako joj je toliko stalo, moze veceras da dodje u bioskop i svira za vreme reklama :-)


uostalom-ako-joj-toliko-stalo-moze-veceras-da-dodje-u-bioskop-i-svira-za-vreme-reklama
uostalomakojojtolikostalomozevecerasdadodjebioskopsvirazavremereklamauostalom akoako jojjoj jeje tolikotoliko stalomoze vecerasveceras dada dodjedodje uu bioskopbioskop ii svirasvira zaza vremevreme reklamauostalom ako jojako joj jejoj je tolikoje toliko stalomoze veceras daveceras da dodjeda dodje udodje u bioskopu bioskop ibioskop i svirai svira zasvira za vremeza vreme reklamauostalom ako joj jeako joj je tolikojoj je toliko stalomoze veceras da dodjeveceras da dodje uda dodje u bioskopdodje u bioskop iu bioskop i svirabioskop i svira zai svira za vremesvira za vreme reklamauostalom ako joj je tolikoako joj je toliko stalomoze veceras da dodje uveceras da dodje u bioskopda dodje u bioskop idodje u bioskop i svirau bioskop i svira zabioskop i svira za vremei svira za vreme reklama

Jednog dana ces se probuditi i shvatiti koliko ti je stalo do mene. Kad taj dan dodje, ja cu se buditi pored nekog, ko to vec zna…
jednog-dana-se-probuditi-i-shvatiti-koliko-ti-stalo-do-mene-kad-taj-dan-dodje-ja-cu-se-buditi-pored-nekog-ko-to-vec-zna
Nekada sam toliko vredan da me ni Master Card ne moze platiti…
nekada-sam-toliko-vredan-da-me-master-card-ne-moze-platiti
Čuvaj devojku koja pokazuje da joj je stalo do tebe!
uvaj-devojku-koja-pokazuje-da-joj-stalo-do-tebe
Neka misle šta hoće. Ako im je stalo toliko da se bave sa onim što ja radim, onda sam već bolja od njih. -Merilin Monro
neka-misle-hoe-ako-im-stalo-toliko-da-se-bave-onim-to-ja-radim-onda-sam-ve-bolja-od-njih
Nemoj provoditi vreme sa nekim kome nije stalo provoditi ga sa tobom. -Gabriel Garcia Markez
nemoj-provoditi-vreme-nekim-kome-nije-stalo-provoditi-ga-tobom
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali ni jednog ako je ružno.
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lepo-vreme-ali-jednog-ako-runo