Upamti da si samo glumac u drami čiji karakter određuje pisac.


upamti-da-samo-glumac-u-drami-iji-karakter-odreuje-pisac
epiktetupamtidasamoglumacdramičijikarakterodređujepisacupamti dada sisi samosamo glumacglumac uu dramidrami čijičiji karakterkarakter određujeodređuje pisacupamti da sida si samosi samo glumacsamo glumac uglumac u dramiu drami čijidrami čiji karakterčiji karakter određujekarakter određuje pisacupamti da si samoda si samo glumacsi samo glumac usamo glumac u dramiglumac u drami čijiu drami čiji karakterdrami čiji karakter određuječiji karakter određuje pisacupamti da si samo glumacda si samo glumac usi samo glumac u dramisamo glumac u drami čijiglumac u drami čiji karakteru drami čiji karakter određujedrami čiji karakter određuje pisac

Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac. -Kventin Tarantino
sve-to-sam-nauio-kao-glumac-sam-i-primenio-kao-pisac
Sve više ljudi razgovara samo sa sobom po ulicama. Oni vode neki, samo njima poznat, monolog u sopstvenoj drami. -Momo Kapor
sve-vie-ljudi-razgovara-samo-sobom-po-ulicama-oni-vode-neki-samo-njima-poznat-monolog-u-sopstvenoj-drami
Čak Noris je samo propali glumac. Da stvarno može sve, došao bi sada i počeo da mi udara glavu o tastatuhafo8 bhru48ru m3ujeefds0efwefdasd asdahshdhghg ttz
ak-noris-samo-propali-glumac-da-stvarno-moe-sve-doao-bi-sada-i-poeo-da-mi-udara-glavu-o-tastatuhafo8-bhru48ru-m3ujeefds0efwefdasd-asdahshdhghg-ttz
Ima ljudi čiji razum svijetli i ljudi čiji razum blista. Prvi rasvjetljuju svoju okolinu, drugi je zamračuju. -Marie von Ebner-Eschenbach
ima-ljudi-iji-razum-svijetli-i-ljudi-iji-razum-blista-prvi-rasvjetljuju-svoju-okolinu-drugi-zamrauju
Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter. -Blez Paskal
onaj-ko-govori-samo-lepe-rei-ima-lo-karakter