Uporan rad sve pobeđuje.


uporan-rad-sve-pobeuje
vergilijeuporanradsvepobeđujeuporan radrad svesve pobeđujeuporan rad sverad sve pobeđujeuporan rad sve pobeđuje

Talenat pobeđuje na utakmicama, ali timski rad i inteligencija osvajaju šampionate. -Majkl Džordan
talenat-pobeuje-na-utakmicama-ali-timski-rad-i-inteligencija-osvajaju-ampionate
Ako vas žena pobeđuje u tenisu, promenite sport. Ako vas žena pobeđuje u boksu, promenite ženu. -Muhamed Ali
ako-vas-ena-pobeuje-u-tenisu-promenite-sport-ako-vas-ena-pobeuje-u-boksu-promenite-enu
Uporna dobrota pobeđuje i najgore srce. -Seneka
uporna-dobrota-pobeuje-i-najgore-srce