Upoznao sam devojku koja prica tako brzo da sam na kraju svake recenice ocekivao da mi kaze da se posavetujem sa lekarom ili farmaceutom xD


upoznao-sam-devojku-koja-prica-tako-brzo-da-sam-na-kraju-svake-recenice-ocekivao-da-mi-kaze-da-se-posavetujem-lekarom-ili-farmaceutom-xd
upoznaosamdevojkukojapricatakobrzodanakrajusvakereceniceocekivaomikazeseposavetujemlekaromilifarmaceutomxdupoznao samsam devojkudevojku kojakoja pricaprica takotako brzobrzo dada samsam nana krajukraju svakesvake recenicerecenice ocekivaoocekivao dada mimi kazekaze dada sese posavetujemposavetujem sasa lekaromlekarom iliili farmaceutomfarmaceutom xdupoznao sam devojkusam devojku kojadevojku koja pricakoja prica takoprica tako brzotako brzo dabrzo da samda sam nasam na krajuna kraju svakekraju svake recenicesvake recenice ocekivaorecenice ocekivao daocekivao da mida mi kazemi kaze dakaze da seda se posavetujemse posavetujem saposavetujem sa lekaromsa lekarom ililekarom ili farmaceutomili farmaceutom xdupoznao sam devojku kojasam devojku koja pricadevojku koja prica takokoja prica tako brzoprica tako brzo datako brzo da sambrzo da sam nada sam na krajusam na kraju svakena kraju svake recenicekraju svake recenice ocekivaosvake recenice ocekivao darecenice ocekivao da miocekivao da mi kazeda mi kaze dami kaze da sekaze da se posavetujemda se posavetujem sase posavetujem sa lekaromposavetujem sa lekarom ilisa lekarom ili farmaceutomlekarom ili farmaceutom xdupoznao sam devojku koja pricasam devojku koja prica takodevojku koja prica tako brzokoja prica tako brzo daprica tako brzo da samtako brzo da sam nabrzo da sam na krajuda sam na kraju svakesam na kraju svake recenicena kraju svake recenice ocekivaokraju svake recenice ocekivao dasvake recenice ocekivao da mirecenice ocekivao da mi kazeocekivao da mi kaze dada mi kaze da semi kaze da se posavetujemkaze da se posavetujem sada se posavetujem sa lekaromse posavetujem sa lekarom iliposavetujem sa lekarom ili farmaceutomsa lekarom ili farmaceutom xd

Postoji jedna zanimljiva prica koja na najbolji nacin ilustruje njihov primarni karakter, cud, ponasanje i strasti. To je prica o zabi i zivotinji Skorpionu, ...
postoji-jedna-zanimljiva-prica-koja-na-najbolji-nacin-ilustruje-njihov-primarni-karakter-cud-ponasanje-i-strasti-to-prica-o-zabi-i-zivotinji
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Da, vreme je i bilo, lutko. Upoznao sam ovaj grad tragajući za ulicom kojom prolaziš. -Đorđe Balašević
da-vreme-i-bilo-lutko-upoznao-sam-ovaj-grad-tragajui-za-ulicom-kojom-prolazi