Upravo mogućnost da se ostvari jedan san život čini zanimljivim.


upravo-mogunost-da-se-ostvari-jedan-san-ivot-ini-zanimljivim
paulo koeljoupravomogućnostdaseostvarijedansanživotčinizanimljivimupravo mogućnostmogućnost dada sese ostvariostvari jedanjedan sansan životživot činičini zanimljivimupravo mogućnost damogućnost da seda se ostvarise ostvari jedanostvari jedan sanjedan san životsan život činiživot čini zanimljivimupravo mogućnost da semogućnost da se ostvarida se ostvari jedanse ostvari jedan sanostvari jedan san životjedan san život činisan život čini zanimljivimupravo mogućnost da se ostvarimogućnost da se ostvari jedanda se ostvari jedan sanse ostvari jedan san životostvari jedan san život činijedan san život čini zanimljivim

Dobro proveden dan san čini sretnijim.Dobro proveden dan san čini srećnijim.Sve što jedan čovek može da zamisli, drugi može da ostvari.Da, mnogo te volim, kao što nikada nisam volela, i upravo zbog toga odlazim, jer ako ostanem san će se pretvoriti u stvarnost, želju da se poseduje, da se zaželi da tvoj život postane moj. Uostalom, sve ono što ljubav pretvara u ropstvo. Bolje je ovako: san.Sanjaj bar jedan moj san tada shvatićeš sve♥♥♥♥Svi misle da je ženski san naći savršenog muškarca….Aha,svakako,pff… naš san je jelo koje ne deblja xD =))))