Upravo sam gledao emisiju Bez komentara i nesvesno pojacavao Tv da cujem nesto!


upravo-sam-gledao-emisiju-bez-komentara-i-nesvesno-pojacavao-tv-da-cujem-nesto
upravosamgledaoemisijubezkomentaranesvesnopojacavaotvdacujemnestoupravo samsam gledaogledao emisijuemisiju bezbez komentarakomentara ii nesvesnonesvesno pojacavaopojacavao tvtv dada cujemcujem nestoupravo sam gledaosam gledao emisijugledao emisiju bezemisiju bez komentarabez komentara ikomentara i nesvesnoi nesvesno pojacavaonesvesno pojacavao tvpojacavao tv datv da cujemda cujem nestoupravo sam gledao emisijusam gledao emisiju bezgledao emisiju bez komentaraemisiju bez komentara ibez komentara i nesvesnokomentara i nesvesno pojacavaoi nesvesno pojacavao tvnesvesno pojacavao tv dapojacavao tv da cujemtv da cujem nestoupravo sam gledao emisiju bezsam gledao emisiju bez komentaragledao emisiju bez komentara iemisiju bez komentara i nesvesnobez komentara i nesvesno pojacavaokomentara i nesvesno pojacavao tvi nesvesno pojacavao tv danesvesno pojacavao tv da cujempojacavao tv da cujem nesto

Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata. -Arčibald Rajs
narod-vam-hrabar-i-njegova-hrabrost-see-do-junatva-mogu-to-s-pravom-da-kaem-jer-sam-gledao-vae-vojnike-a-oni-nisu-bili-drugo-do-sam-narod-u-skoro
Pametan govori jer ima nesto da kaze.A budala da bi nesto rekla.
pametan-govori-jer-ima-nesto-da-kazea-budala-da-bi-nesto-rekla
Jesam li ja to ikada učinio? Upravo suprotno, ja sam ih ponovo uspostavio kada su nestale. Ko stvarno misli da bi ja, u 67. godini, započeo karijeru diktatora? -Šarl de Gol
jesam-li-ja-to-ikada-uinio-upravo-suprotno-ja-sam-ih-ponovo-uspostavio-kada-su-nestale-ko-stvarno-misli-da-bi-ja-u-67-godini-zapoeo-karijeru-diktatora
Sve mi u zivotu ide… A od nje nema ni lajka ni komentara. :'(
sve-mi-u-zivotu-ide-a-od-nje-nema-lajka-komentara
Citav zivot nesto moram,mrzim rijec  moras.   Nemogu i nemogu i sta cu kad nemogu. To sam ja
citav-zivot-nesto-morammrzim-rijec-moras-nemogu-i-nemogu-i-sta-cu-kad-nemogu-to-sam-ja
Znate li kako Ivan Ivanovic pravi svoju emisiju? Ukuca na google smesno. xD
znate-li-kako-ivan-ivanovic-pravi-svoju-emisiju-ukuca-na-google-smesno-xd