U pravu je samo onaj ko to ne mora da dokazuje.


upravu-samo-onaj-ko-to-ne-mora-da-dokazuje
branislav crnčeviću pravusamoonajkotonemoradadokazujeu pravu jeje samosamo onajonaj kone moramora dada dokazujeu pravu je samoje samo onajsamo onaj koko to nene mora damora da dokazujeu pravu je samo onajje samo onaj koonaj ko to neko to ne morane mora da dokazujeu pravu je samo onaj kosamo onaj ko to neonaj ko to ne morako to ne mora da

Ko želi da je stalno u pravu, mora često menjati mišljenje.Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života.Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću.Optuživati – to je onaj sistem kojim se žene brane kad nisu u pravu.Posedovanje se dokazuje samo davanjem. Sve što niste spremni da date poseduje vas.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.