Uradite jednu stvar za koju mislite da ne možete da uradite. Možda nećete uspeti. Pokušajte ponovo. Više se potrudite drugi put. Samo ljudi koji se nisu mučili, nisu postigli uspeh. Ovo je tvoj trenutak. Iskoristi ga.


uradite-jednu-stvar-za-koju-mislite-da-ne-moete-da-uradite-moda-neete-uspeti-pokuajte-ponovo-vie-se-potrudite-drugi-put-samo-ljudi-koji-se-nisu-muili
opra vinfriuraditejednustvarzakojumislitedanemožeteuraditemoždanećeteuspetipokuajteponovoviesepotruditedrugiputsamoljudikojinisumučilipostigliuspehovotvojtrenutakiskoristigauradite jednujednu stvarstvar zaza kojukoju mislitemislite dada nene možetemožete dada uraditemožda nećetenećete uspetipokušajte ponovoviše sese potruditepotrudite drugidrugi putsamo ljudiljudi kojikoji sese nisunisu mučilinisu postiglipostigli uspehovo jeje tvojtvoj trenutakiskoristi gauradite jednu stvarjednu stvar zastvar za kojuza koju mislitekoju mislite damislite da neda ne možetene možete damožete da uraditemožda nećete uspetiviše se potruditese potrudite drugipotrudite drugi putsamo ljudi kojiljudi koji sekoji se nisuse nisu mučilinisu postigli uspehovo je tvojje tvoj trenutak

Većinu važnih stvari u svetu postigli su ljudi koji nisu odustajali kada se činilo da uopšte nema nade. -Dejl Karnegi
veinu-vanih-stvari-u-svetu-postigli-su-ljudi-koji-nisu-odustajali-kada-se-inilo-da-uopte-nema-nade
Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju. -Vil Smit
mnotvo-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-kako-bi-kupili-stvari-koje-im-nisu-potrebne-da-zadive-ljude-koji-im-se-ne-dopadaju
Psi me nikada nisu ujeli. Samo ljudi. -Merilin Monro
psi-me-nikada-nisu-ujeli-samo-ljudi
Ne dozvolite da vam se ono što ne možete da uradite meša u ono što možete da uradite. -Džon Vuden
ne-dozvolite-da-vam-se-ono-to-ne-moete-da-uradite-mea-u-ono-to-moete-da-uradite