Uradiću sve što je potrebno kako bi pobedili na utakmici, bilo da to uključuje sedenje na klupi dok mašem peškirom, dodavanje čaše vode svom saigraču ili pogađanje tog pobedničkog koša.


uradiu-sve-to-potrebno-kako-bi-pobedili-na-utakmici-bilo-da-to-ukljuuje-sedenje-na-klupi-dok-em-pekirom-dodavanje-ae-vode-svom-saigrau-ili-pogaanje
kobi brajanturadićusvetopotrebnokakobipobedilinautakmicibilodatouključujesedenjeklupidokmaempekiromdodavanječaevodesvomsaigračuilipogađanjetogpobedničkogkoauradiću svesve štošto jeje potrebnopotrebno kakokako bibi pobedilipobedili nana utakmicibilo dauključuje sedenjesedenje nana klupiklupi dokdok mašemmašem peškiromdodavanje čašečaše vodevode svomsvom saigračusaigraču iliili pogađanjepogađanje togtog pobedničkogpobedničkog košauradiću sve štosve što ješto je potrebnoje potrebno kakopotrebno kako bikako bi pobedilibi pobedili napobedili na utakmicida to uključujeuključuje sedenje nasedenje na klupina klupi dokklupi dok mašemdok mašem peškiromdodavanje čaše vodečaše vode svomvode svom saigračusvom saigraču ilisaigraču ili pogađanjeili pogađanje togpogađanje tog pobedničkogtog pobedničkog koša

Zavoli trag moga osmeha na rubu čaše, na cigareti, i blatnjav hod duž ulica koje sigurno nekuda vode. Bićemo suviše voljeni ili suviše prokleti. Budi uz mene kad odem. -Miroslav Mika Antić
zavoli-trag-moga-osmeha-na-rubu-ae-na-cigareti-i-blatnjav-hod-ulica-koje-sigurno-nekuda-vode-biemo-suvie-voljeni-ili-suvie-prokleti-budi-uz-mene-kad
Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili (što je verovatnije), ako se ne poboljšaju, a oni idu sve na gore. -Dositej Obradović
razumni-idu-sve-nabolje-a-nerazumni-ili-ostaju-kako-su-bili-ili-to-verovatnije-ako-se-ne-poboljaju-a-oni-idu-sve-na-gore
Svaki iskreni vernik, bilo koje vere, na pravom je putu, sve dok ne počne da govori o tome kako su drugi na pogrešnom. -Žarko Laušević
svaki-iskreni-vernik-bilo-koje-vere-na-pravom-putu-sve-dok-ne-pone-da-govori-o-tome-kako-su-drugi-na-pogrenom
Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve. -Jovan Dučić
srbin-ima-prirodnu-tendenciju-da-sve-svoje-velike-ljude-ili-poubija-ili-unizi-i-da-ih-zatim-opeva-u-svom-desetercu-kao-heroje-svoje-nacije-i-najzad