Žurba je majka poraza.


urba-majka-poraza
herodotŽurbamajkaporazaŽurba jeje majkamajka porazaŽurba je majkaje majka porazaŽurba je majka poraza

Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala. -Aristotel
siromatvo-majka-kriminala-a-blagostanje-majka-nemorala
Žurba u svakom poslu donosi propast. -Herodot
urba-u-svakom-poslu-donosi-propast
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da