Žurba (preterana brzina) je maćeha pravde i pratilja nesreće.


urba-preterana-brzina-eha-pravde-i-pratilja-nesree
latinske posloviceŽurbapreteranabrzinamaćehapravdepratiljanesrećeŽurba (preterana(preterana brzina)brzina) jeje maćehamaćeha pravdepravde ii pratiljapratilja nesrećeŽurba (preterana brzina)(preterana brzina) jebrzina) je maćehaje maćeha pravdemaćeha pravde ipravde i pratiljai pratilja nesrećeŽurba (preterana brzina) je(preterana brzina) je maćehabrzina) je maćeha pravdeje maćeha pravde imaćeha pravde i pratiljapravde i pratilja nesrećeŽurba (preterana brzina) je maćeha(preterana brzina) je maćeha pravdebrzina) je maćeha pravde ije maćeha pravde i pratiljamaćeha pravde i pratilja nesreće

Žurba u svakom poslu donosi propast. -Herodot
urba-u-svakom-poslu-donosi-propast
Ništa ne upropasti ljubav koliko muškarčeva preterana dobrota: da vas žena voli ženski, morate sa njom postupati muški. -Jovan Dučić
ni-ne-upropasti-ljubav-koliko-mukareva-preterana-dobrota-da-vas-ena-voli-enski-morate-njom-postupati-muki
Stvarni mir ne ogleda se u prestanku tenzija već u prisustvu pravde. -Martin Luter King
stvarni-mir-ne-ogleda-se-u-prestanku-tenzija-ve-u-prisustvu-pravde