Usamljen među grobovima, zaboravio sam na mržnju. Vratila mi se kad sam prišao ljudima.


usamljen-meu-grobovima-zaboravio-sam-na-mrnju-vratila-mi-se-kad-sam-priao-ljudima
meša selimovićusamljenmeđugrobovimazaboraviosamnamržnjuvratilamisekadpriaoljudimausamljen međumeđu grobovimazaboravio samsam nana mržnjuvratila mimi sese kadkad samsam prišaoprišao ljudimausamljen među grobovimazaboravio sam nasam na mržnjuvratila mi semi se kadse kad samkad sam prišaosam prišao ljudimazaboravio sam na mržnjuvratila mi se kadmi se kad samse kad sam prišaokad sam prišao ljudimavratila mi se kad sammi se kad sam prišaose kad sam prišao ljudima

Dovoljno sam živeo da bih vidio kako razlike među ljudima rađaju mržnju. -Stendal
dovoljno-sam-iveo-da-bih-vidio-kako-razlike-meu-ljudima-raaju-mrnju
Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti. -Seneka
koliko-god-sam-puta-zaao-meu-ljude-uvek-sam-osetio-da-sam-poneto-izgubio-od-svoje-linosti
Sklonost čovjeka da sam sebe potcjenjuje, da dopušta da bude pokraden, obmanut i iskorištavan mogla bi biti stid boga među ljudima. -Fridrih Niče
sklonost-ovjeka-da-sam-sebe-potcjenjuje-da-dopu-da-bude-pokraden-obmanut-i-iskoritavan-mogla-bi-biti-stid-boga-meu-ljudima
Ti si najbesramnija devojka koju sam sreo među ženama i najstidljivija žena koju sam sreo među devojkama. -Miroslav Mika Antić
ti-najbesramnija-devojka-koju-sam-sreo-meu-enama-i-najstidljivija-ena-koju-sam-sreo-meu-devojkama
Ja sam mali čovjek koji je zaboravio da je mali. Uvrijedio sam ih što se usuđujem da mislim. -Meša Selimović
ja-sam-mali-ovjek-koji-zaboravio-da-mali-uvrijedio-sam-ih-to-se-usuujem-da-mislim