Usamljenost i osećaj da nisi poželjan je najgore siromaštvo.


usamljenost-i-oseaj-da-nisi-poeljan-najgore-siromatvo
majka terezausamljenostosećajdanisipoželjannajgoresiromatvousamljenost ii osećajosećaj dada nisinisi poželjanpoželjan jeje najgorenajgore siromaštvousamljenost i osećaji osećaj daosećaj da nisida nisi poželjannisi poželjan jepoželjan je najgoreje najgore siromaštvousamljenost i osećaj dai osećaj da nisiosećaj da nisi poželjanda nisi poželjan jenisi poželjan je najgorepoželjan je najgore siromaštvousamljenost i osećaj da nisii osećaj da nisi poželjanosećaj da nisi poželjan jeda nisi poželjan je najgorenisi poželjan je najgore siromaštvo

Najstrašnije siromaštvo je usamljenost i osećaj da nisi voljen. -Majka Tereza
najstranije-siromatvo-usamljenost-i-oseaj-da-nisi-voljen
Onaj osećaj kad znaš da nikad u životu nisi probao ni cigarete ni alkohol, i da si dete za primer. :D
onaj-oseaj-kad-zna-da-nikad-u-ivotu-nisi-probao-cigarete-alkohol-i-da-dete-za-primer-d
Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Kad izgubim osećaj za motivaciju i osećaj da se dokazujem kao košarkaš, onda ću znati da je došlo vreme da se povučem iz košarke. -Majkl Džordan
kad-izgubim-oseaj-za-motivaciju-i-oseaj-da-se-dokazujem-kao-koarka-onda-u-znati-da-dolo-vreme-da-se-povuem-iz-koarke
Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio. -Muhamed Ali
prijateljstvo-nije-neto-to-ui-u-koli-meutim-ukoliko-nisi-nauio-prijateljstvo-znai-onda-stvarno-nisi-nauio
Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
najlepsa-poezija-trenutak-kad-nisi-svestan-pesme-i-najlepsi-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja