Usamljenost je nezavisnost, a ja sam je priželjkivao i stekao tokom dugog niza godina. Nezavisnost je hladna, ali je i spokojna, čudesno spokojna i prostrana, kao onaj hladni i tihi prostor u kome se okreću zvezde.


usamljenost-nezavisnost-a-ja-sam-prieljkivao-i-stekao-tokom-dugog-niza-godina-nezavisnost-hladna-ali-i-spokojna-udesno-spokojna-i-prostrana-kao
herman heseusamljenostnezavisnostjasampriželjkivaostekaotokomdugognizagodinanezavisnosthladnaalispokojnačudesnospokojnaprostranakaoonajhladnitihiprostorkomeseokrećuzvezdeusamljenost jeje nezavisnostja samsam jeje priželjkivaopriželjkivao ii stekaostekao tokomtokom dugogdugog nizaniza godinanezavisnost jeje hladnaali jei spokojnačudesno spokojnaspokojna ii prostranakao onajonaj hladnihladni ii tihitihi prostoru komekome sese okrećuokreću zvezdeusamljenost je nezavisnosta ja samja sam jesam je priželjkivaoje priželjkivao ipriželjkivao i stekaoi stekao tokomstekao tokom dugogtokom dugog nizadugog niza godinanezavisnost je hladnaali je ije i spokojnačudesno spokojna ispokojna i prostranakao onaj hladnionaj hladni ihladni i tihii tihi prostortihi prostor uprostor u komeu kome sekome se okrećuse okreću zvezde

Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena. -Zoran Đinđić
slava-to-jedina-ovjekova-srea-koja-nije-spokojna-i-koja-najskuplje-plaena
Ljubav! Ta reč mi zvuči tako čudesno, da mislim, sve što izvire iz ljubavi mora biti isto tako čudesno. -Dante Aligijeri
ljubav-ta-re-mi-zvui-tako-udesno-da-mislim-sve-to-izvire-iz-ljubavi-mora-biti-isto-tako-udesno
Niko ne treba misliti da tokom života sve uvek treba ići lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena. -Ezop
niko-ne-treba-misliti-da-tokom-ivota-sve-uvek-treba-ii-lako-jer-sudbina-promenljiva-i-nakon-dugog-razdoblja-zatija-neizbean-dolazak-runog-vremena
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobođenju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-osloboenju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Anton Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-oslobaanju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota