Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo.


usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
momo kaporusamljenostnijetometosmosaminegonepostojinitazačimčeznemousamljenost nijenije uu tometome štošto smosmo saminego uu tometome štošto nene postojipostoji ništaništa zaza čimčim čeznemousamljenost nije unije u tomeu tome štotome što smošto smo saminego u tomeu tome štotome što nešto ne postojine postoji ništapostoji ništa zaništa za čimza čim čeznemousamljenost nije u tomenije u tome štou tome što smotome što smo saminego u tome štou tome što netome što ne postojišto ne postoji ništane postoji ništa zapostoji ništa za čimništa za čim čeznemousamljenost nije u tome štonije u tome što smou tome što smo saminego u tome što neu tome što ne postojitome što ne postoji ništašto ne postoji ništa zane postoji ništa za čimpostoji ništa za čim čeznemo

Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan Žak Ruso
sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo. -Henri  Ford
moete-rei-da-sam-krenuo-bez-iega-ali-to-nije-no-svi-smo-zapoeli-svime-to-postoji-samo-stvar-u-tome-kako-mi-to-upotrebljavamo-da-neto-omoguimo