Usamljenost rađa misao, misao rađa nezadovoljstvo, nezadovoljstvo pobunu.


usamljenost-raa-misao-misao-raa-nezadovoljstvo-nezadovoljstvo-pobunu
meša selimovićusamljenostrađamisaomisaonezadovoljstvonezadovoljstvopobunuusamljenost rađarađa misaomisao rađarađa nezadovoljstvonezadovoljstvo pobunuusamljenost rađa misaomisao rađa nezadovoljstvo

Misao se ne rađa u ustima, rađa se u srcu srca.Otadžbina nije predmet ograničen, oivičen, utelovljen. Otadžbina je misao, otadžbina je vera, a misao i vera ne umiru.Neznanje rađa gordost; gordost rađa neznanje.Stvoriti duševno stanje koje čini čovjeka sretnim, to eto treba tražiti svako društvo želi li trajati dugo vremena. Razvoj je civilizacije nažalost stvorio kod modernog čovjeka mnogo potreba, a da mu nije pružio sredstva da ih zadovolji i tako je proizveo općenito nezadovoljstvo u dušama.Rad rađa ideje.Ljubav rađa ljubav.