Usamljenost rađa misao, misao rađa nezadovoljstvo, nezadovoljstvo pobunu.


usamljenost-raa-misao-misao-raa-nezadovoljstvo-nezadovoljstvo-pobunu
meša selimovićusamljenostrađamisaomisaonezadovoljstvonezadovoljstvopobunuusamljenost rađarađa misaomisao rađarađa nezadovoljstvonezadovoljstvo pobunuusamljenost rađa misaomisao rađa nezadovoljstvo

Misao se ne rađa u ustima, rađa se u srcu srca. -Nikanor Para
misao-se-ne-raa-u-ustima-raa-se-u-srcu-srca
Otadžbina nije predmet ograničen, oivičen, utelovljen. Otadžbina je misao, otadžbina je vera, a misao i vera ne umiru. -Branislav Nušić
otadbina-nije-predmet-ograni-oivi-utelovljen-otadbina-misao-otadbina-vera-a-misao-i-vera-ne-umiru