Uspeh je kao kada proslaviš važan rođendan i onda shvatiš da si ostao isti.


uspeh-kao-kada-proslavi-vaan-roendan-i-onda-shvati-da-ostao-isti
odri hepbneruspehkaokadaproslavivažanrođendanondashvatidaostaoistiuspeh jeje kaokao kadakada proslavišproslaviš važanvažan rođendanrođendan ii ondaonda shvatišshvatiš dada sisi ostaoostao istiuspeh je kaoje kao kadakao kada proslaviškada proslaviš važanproslaviš važan rođendanvažan rođendan irođendan i ondai onda shvatišonda shvatiš dashvatiš da sida si ostaosi ostao istiuspeh je kao kadaje kao kada proslaviškao kada proslaviš važankada proslaviš važan rođendanproslaviš važan rođendan ivažan rođendan i ondarođendan i onda shvatiši onda shvatiš daonda shvatiš da sishvatiš da si ostaoda si ostao istiuspeh je kao kada proslavišje kao kada proslaviš važankao kada proslaviš važan rođendankada proslaviš važan rođendan iproslaviš važan rođendan i ondavažan rođendan i onda shvatišrođendan i onda shvatiš dai onda shvatiš da sionda shvatiš da si ostaoshvatiš da si ostao isti

Jedna žena razume kada joj je neki muškarac važan. Da li su i oni sposobni za tu vrstu razumevanja? -Paulo Koeljo
jedna-ena-razume-kada-joj-neki-mukarac-vaan-da-li-su-i-oni-sposobni-za-vrstu-razumevanja
Nikad nismo toliko bespomoćni pred patnjom kao onda kada volimo. -Sigmund Frojd
nikad-nismo-toliko-bespomo-pred-patnjom-kao-onda-kada-volimo
Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe. -Konfučije
ne-budi-nesrean-to-u-ovome-svetu-nitko-ne-zna-za-tebe-zato-misli-da-toliko-vaan-da-bi-te-trebali-poznavati-kada-bude-zaista-tako-vaan-a-da-i-ne-misli
Svidelo se to nekome ili ne – prisiljen si da shvatiš da te smrt čeka. Međutim, ja se ne bojim smrti, ja sam fatalist. Verujem da je to to kada dođe tvoje vreme. -Klint Istvud
svidelo-se-to-nekome-ili-ne-prisiljen-da-shvati-da-te-smrt-eka-meutim-ja-se-ne-bojim-smrti-ja-sam-fatalist-verujem-da-to-to-kada-doe-tvoje-vreme