Šta je uspeh? Mislim da je to mešavina zagrejanosti za ono što radiš, znajući da to nije dovoljno, da morate da radite marljivo i da imate određeni osećaj svrhe.


uspeh-mislim-da-to-meavina-zagrejanosti-za-ono-to-radi-znajui-da-to-nije-dovoljno-da-morate-da-radite-marljivo-i-da-imate-odreeni-oseaj-svrhe
margaret tačerŠtauspehmislimdatomeavinazagrejanostizaonotoradiznajućinijedovoljnomorateraditemarljivoimateodređeniosećajsvrheje uspehmislim dada jemešavina zagrejanostizagrejanosti zaza onoono štošto radišznajući danije dovoljnoda moratemorate dada raditeradite marljivomarljivo ii dada imateimate određeniodređeni osećajosećaj svrheŠta je uspehmislim da jeje to mešavinamešavina zagrejanosti zazagrejanosti za onoza ono štoono što radišda to nijeda morate damorate da raditeda radite marljivoradite marljivo imarljivo i dai da imateda imate određeniimate određeni osećajodređeni osećaj svrhe

Šta vi mislite da treba da izaberem: da budem ljut na Boga zbog onoga što ja nemam ili da mu budem zahvalan za ono što vi imate? -Nik Vujičić
vi-mislite-da-treba-da-izaberem-da-budem-ljut-na-boga-zbog-onoga-to-ja-nemam-ili-da-mu-budem-zahvalan-za-ono-to-vi-imate
Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo. -Epikur
ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo
Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.
nije-problem-radi-nego-kako-radi-kada-shvati-ono-to-sada-ne-shvata-postae-zrela-osoba
Formula za uspeh: Ustajte rano, radite naporno, ubodite premiju. -Džon Pol Geti
formula-za-uspeh-ustajte-rano-radite-naporno-ubodite-premiju
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima. -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima