Uspeh se postiže tako što idete od neuspeha do neuspeha bez gubitka entuzijazma.


uspeh-se-postie-tako-to-idete-od-neuspeha-do-neuspeha-bez-gubitka-entuzijazma
vinston Čerčiluspehsepostižetakotoideteodneuspehadobezgubitkaentuzijazmauspeh sese postižepostiže takotako štošto ideteidete odod neuspehaneuspeha dodo neuspehaneuspeha bezbez gubitkagubitka entuzijazmauspeh se postižese postiže takopostiže tako štotako što idetešto idete odidete od neuspehaod neuspeha doneuspeha do neuspehado neuspeha bezneuspeha bez gubitkabez gubitka entuzijazmauspeh se postiže takose postiže tako štopostiže tako što idetetako što idete odšto idete od neuspehaidete od neuspeha dood neuspeha do neuspehaneuspeha do neuspeha bezdo neuspeha bez gubitkaneuspeha bez gubitka entuzijazmauspeh se postiže tako štose postiže tako što idetepostiže tako što idete odtako što idete od neuspehašto idete od neuspeha doidete od neuspeha do neuspehaod neuspeha do neuspeha bezneuspeha do neuspeha bez gubitkado neuspeha bez gubitka entuzijazma

Uspeh je u suštini kulminacija neuspeha.Ne smem se bojati neuspeha. Do sada me je moj strah od neuspeha sprečavao da pokušam da ostvarim Veliko Delo.Lepo je slaviti uspeh, ali je isto tako važno obeležiti i lekcije neuspeha.Nikada se nisam bojao neuspeha.Ako se plašiš neuspeha, najverovatnije ćeš ga i doživeti.Snovi postaju neostvarivi samo zbog jedne stvari, straha od neuspeha.