Uspeh znači raditi najbolje što možemo sa onim što imamo.


uspeh-znai-raditi-najbolje-to-moemo-onim-to-imamo
zig ziglaruspehznačiraditinajboljetomožemoonimimamouspeh značiznači raditiraditi najboljenajbolje štošto možemomožemo sasa onimonim štošto imamouspeh znači raditiznači raditi najboljeraditi najbolje štonajbolje što možemošto možemo samožemo sa onimsa onim štoonim što imamouspeh znači raditi najboljeznači raditi najbolje štoraditi najbolje što možemonajbolje što možemo sašto možemo sa onimmožemo sa onim štosa onim što imamouspeh znači raditi najbolje štoznači raditi najbolje što možemoraditi najbolje što možemo sanajbolje što možemo sa onimšto možemo sa onim štomožemo sa onim što imamo

Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite. -Džim Ron
nauite-da-budete-sre-onim-to-imate-dok-poseete-za-onim-to-elite
Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti. -Artur Šopenhauer
puemo-balone-od-sapunice-to-e-moemo-i-to-vee-moemo-iako-dobro-znamo-da-e-se-raspriti
Duvamo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo , iako dobro znamo da će se raspršiti. -Artur Šopenhauer
duvamobalone-od-sapunice-to-e-moemo-i-to-vee-moemo-iako-dobro-znamo-da-e-se-raspriti
Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve! -Katharine Hepburn
ljubav-nema-nikakve-veze-s-onim-to-oekujete-da-ete-dobiti-samo-s-onim-to-oekujete-da-ete-dati-i-to-sve
Uspeh je obične stvari raditi neobično dobro. -Džim Ron
uspeh-obine-stvari-raditi-neobino-dobro