Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.


uspjeh-jedne-ale-i-u-uhu-onoga-koji-slua-a-ne-u-jeziku-onoga-koji-kae
vilijam Šekspiruspjehjednealeležiuhuonogakojisluanejezikukažeuspjeh jednejedne šalešale ležileži uu uhuuhu onogaonoga kojikoji slušane uu jezikujeziku onogaonoga kojikoji kažeuspjeh jedne šalejedne šale ležišale leži uleži u uhuu uhu onogauhu onoga kojionoga koji slušaa ne une u jezikuu jeziku onogajeziku onoga kojionoga koji kažeuspjeh jedne šale ležijedne šale leži ušale leži u uhuleži u uhu onogau uhu onoga kojiuhu onoga koji slušaa ne u jezikune u jeziku onogau jeziku onoga kojijeziku onoga koji kažeuspjeh jedne šale leži ujedne šale leži u uhušale leži u uhu onogaleži u uhu onoga kojiu uhu onoga koji slušaa ne u jeziku onogane u jeziku onoga kojiu jeziku onoga koji kaže

Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli. -Španska poslovica
nikad-ne-pitaj-u-onoga-koji-previe-ima-ve-trai-u-onoga-za-kojeg-zna-da-te-punom-om-voli
Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet. -Alber Kami
ponekad-ete-jasnije-prodreti-u-oveka-koji-e-nego-u-onoga-koji-kae-istinu-istina-kao-i-svetlost-zaslepljuje-la-naprotiv-poput-lepog-sumraka-u-kojem-se
Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu
A pouzdaniji je prijatelj onaj koji drugome dobro učini, jer postojanom dobronamernošću teži da u onoga koji je primio dobročinstvo podržava osećanje zahvalnosti. -Perikle
a-pouzdaniji-prijatelj-onaj-koji-drugome-dobro-uini-jer-postojanom-dobronamernou-tei-da-u-onoga-koji-primio-dobroinstvo-podrava-oseanje-zahvalnosti