Usta koja su navikla jesti i ruka koja je navikla ubijati nikad se ne smire.


usta-koja-su-navikla-jesti-i-ruka-koja-navikla-ubijati-nikad-se-ne-smire
indijska poslovicaustakojasunaviklajestirukaubijatinikadsenesmireusta kojakoja susu naviklanavikla jestijesti ii rukaruka kojakoja jeje naviklanavikla ubijatiubijati nikadnikad sese nene smireusta koja sukoja su naviklasu navikla jestinavikla jesti ijesti i rukai ruka kojaruka koja jekoja je naviklaje navikla ubijatinavikla ubijati nikadubijati nikad senikad se nese ne smireusta koja su naviklakoja su navikla jestisu navikla jesti inavikla jesti i rukajesti i ruka kojai ruka koja jeruka koja je naviklakoja je navikla ubijatije navikla ubijati nikadnavikla ubijati nikad seubijati nikad se nenikad se ne smireusta koja su navikla jestikoja su navikla jesti isu navikla jesti i rukanavikla jesti i ruka kojajesti i ruka koja jei ruka koja je naviklaruka koja je navikla ubijatikoja je navikla ubijati nikadje navikla ubijati nikad senavikla ubijati nikad se neubijati nikad se ne smire

Očuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom. -Kahlil Gibran
ouvaj-me-od-mudrosti-koja-ne-plae-filozofije-koja-se-ne-smije-i-veliine-koja-se-ne-klanja-pred-djecom
Jednostavno ne možete pobijediti osobu koja nikad ne odustaje -Babe Ruth
jednostavno-ne-moete-pobijediti-osobu-koja-nikad-ne-odustaje
Čovek nikad ne sme upotrebljavatu srestva koja sam osudje. -Lav Tolstoj
ovek-nikad-ne-sme-upotrebljavatu-srestva-koja-sam-osudje
Majka koja je doista prava majka nikad nije slobodna. -Onore de Balzak
majka-koja-doista-prava-majka-nikad-nije-slobodna