Usta se ponekad često smeju, a da srce o tome ništa ne zna!


usta-se-ponekad-esto-smeju-a-da-srce-o-tome-ne-zna
italijanske posloviceustaseponekadčestosmejudasrcetomenitaneznausta sese ponekadponekad čestočesto smejuda srcesrce oo tometome ništaništa nene znausta se ponekadse ponekad čestoponekad često smejua da srceda srce osrce o tomeo tome ništatome ništa neništa ne znausta se ponekad čestose ponekad često smejua da srce oda srce o tomesrce o tome ništao tome ništa netome ništa ne znausta se ponekad često smejua da srce o tomeda srce o tome ništasrce o tome ništa neo tome ništa ne zna

Ja sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo. -Napoleon Bonaparta
ja-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
a sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo -Napoleon Bonaparta
a-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
On ne zna ništa, a misli da zna sve. Ovo jasno ukazuje na sjajnu političku karijeru. -Džordž Bernard Šo
on-ne-zna-a-misli-da-zna-sve-ovo-jasno-ukazuje-na-sjajnu-politiku-karijeru
Svi žele pažnju, samo slavni u tome ponekad nemaju mere. -Al Paćino
svi-ele-panju-samo-slavni-u-tome-ponekadnemaju-mere