Usta su bez zuba što i mlin bez kamena i mnogo više treba ceniti zub nego dijamant.


usta-su-bez-zuba-to-i-mlin-bez-kamena-i-mnogo-vie-treba-ceniti-zub-nego-dijamant
migel de servantesustasubezzubatomlinkamenamnogovietrebacenitizubnegodijamantusta susu bezbez zubazuba štošto ii mlinmlin bezbez kamenakamena ii mnogomnogo viševiše trebatreba ceniticeniti zubzub negonego dijamantusta su bezsu bez zubabez zuba štozuba što išto i mlini mlin bezmlin bez kamenabez kamena ikamena i mnogoi mnogo višemnogo više trebaviše treba cenititreba ceniti zubceniti zub negozub nego dijamantusta su bez zubasu bez zuba štobez zuba što izuba što i mlinšto i mlin bezi mlin bez kamenamlin bez kamena ibez kamena i mnogokamena i mnogo višei mnogo više trebamnogo više treba cenitiviše treba ceniti zubtreba ceniti zub negoceniti zub nego dijamantusta su bez zuba štosu bez zuba što ibez zuba što i mlinzuba što i mlin bezšto i mlin bez kamenai mlin bez kamena imlin bez kamena i mnogobez kamena i mnogo višekamena i mnogo više trebai mnogo više treba cenitimnogo više treba ceniti zubviše treba ceniti zub negotreba ceniti zub nego dijamant

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno.Nema ništa na svetu što se treba više ceniti od iskrenog prijateljstva.Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.