Usta su bez zuba što i mlin bez kamena i mnogo više treba ceniti zub nego dijamant.


usta-su-bez-zuba-to-i-mlin-bez-kamena-i-mnogo-vie-treba-ceniti-zub-nego-dijamant
migel de servantesustasubezzubatomlinkamenamnogovietrebacenitizubnegodijamantusta susu bezbez zubazuba štošto ii mlinmlin bezbez kamenakamena ii mnogomnogo viševiše trebatreba ceniticeniti zubzub negonego dijamantusta su bezsu bez zubabez zuba štozuba što išto i mlini mlin bezmlin bez kamenabez kamena ikamena i mnogoi mnogo višemnogo više trebaviše treba cenititreba ceniti zubceniti zub negozub nego dijamantusta su bez zubasu bez zuba štobez zuba što izuba što i mlinšto i mlin bezi mlin bez kamenamlin bez kamena ibez kamena i mnogokamena i mnogo višei mnogo više trebamnogo više treba cenitiviše treba ceniti zubtreba ceniti zub negoceniti zub nego dijamantusta su bez zuba štosu bez zuba što ibez zuba što i mlinzuba što i mlin bezšto i mlin bez kamenai mlin bez kamena imlin bez kamena i mnogobez kamena i mnogo višekamena i mnogo više trebai mnogo više treba cenitimnogo više treba ceniti zubviše treba ceniti zub negotreba ceniti zub nego dijamant

Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno. -Jovan Dučić
treba-imati-mnogo-mudrosti-pa-znati-ostareti-bez-runoe-bez-pakosti-i-bez-tuge-tri-kobne-stvari-koje-idu-zajedno
Nema ništa na svetu što se treba više ceniti od iskrenog prijateljstva. -Toma Akvinski
nema-na-svetu-to-se-treba-vie-ceniti-od-iskrenog-prijateljstva
Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja. -Herman Hese
vetina-sluanja-se-sastoji-od-toga-da-treba-sluati-smirena-srca-strpljive-otvorene-e-bez-strasti-bez-elje-bez-suda-i-miljenja
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo