Ut sementem feceris, ita metes – Kako posiješ, tako ćes i žeti.


ut-sementem-feceris-ita-metes-kako-posije-tako-es-i-eti
latinske posloviceutsementemfecerisitameteskakoposijetakoćesžetiut sementemsementem fecerisita metesmetes –– kakokako posiještako ćesćes ii žetiut sementem fecerisita metes –metes – kako– kako posiještako ćes ićes i žetiita metes – kakometes – kako posiještako ćes i žetiita metes – kako posiješ

Kako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju.Kako došlo, tako prošloKako došlo, tako o’šlo.Kako radiš tako deš i završitKako kroz vlastiti život Boga tražimo, tako ga i nalazimo.Kako je lepo znati da te ljudi tako vole, da te cene, da im nedostaješ … Evo danas gde god krenem svi mi od reda kažu – još si nam samo ti falila  ...